Nieuws

22-10-2010 Lager BTW-tarief niet voor woonboten

Antwoord staatssecretaris van financiŽn

Eerder in 2010 besloot het kabinet tot het toepassen van een tijdelijke verlaging van het BTW-tarief op de arbeid bij verbouwingen en renovaties van woningen. De regeling geldt tot 1 juli 2011. De bedoeling ervan is dat in het huidige financiële klimaat meer werk het gevolg zal zijn, omdat er niet 19 maar 6 procent BTW betaald (en aan de klanten doorberekend) hoeft te worden.

Staatssecretaris Weekers van Financiën zegt in zijn antwoord op kamervragen ondermeer dat deze tijdelijke BTW-verlaging niet geldt voor woonboten en woonwagens.
 
De betreffende vraag en het antwoord waren als volgt.
 
 
Vraag 4
Is het waar dat deze maatregel niet geldt voor de renovatie van woonboten en woonwagens?
Kunt u aangeven waarom consumenten woonachtig in een woonboot of woonwagen geen gebruik kunnen maken van deze maatregel?
Is het mogelijk deze maatregel ook open te stellen voor de renovatie van woonboten en woonwagens?
 
Antwoord: 
Ja. De btw-richtlijn maakt de toepassing van het verlaagde btw-tarief alleen mogelijk voor het renoveren en herstellen van particuliere woningen. Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie dient voor toepassing van verlaagde btw-tarieven gekozen te worden voor een strikte uitleg. Tegen deze achtergrond is voor een uitleg gekozen waarbij voor het begrip ‘particuliere woningen’ wordt aangesloten bij onroerende zaken die bestemd zijn voor permanente bewoning. Woonboten en woonwagens zijn expliciet uitgezonderd van deze regeling. In verband met de kosten en een goede uitvoering en handhaafbaarheid ben ik voorstander van een duidelijke afbakening. Uitbreiden van de regeling tot woonboten en woonwagens maakt de afbakening met andere eventueel voor bewoning geschikte zaken lastiger. Ik ben daar geen voorstander van.
 
 
Antwoorden naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de leden Monasch en Groot (beiden PvdA) aan de ministers van Financiën en voor Wonen, Wijken en Integratie over de tijdelijke maatregelen voor de woningmarkt (ingezonden 17 september 2010, nummer 2010Z13083) 
Terug | Archief | Top
http://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NLhttp://www.waterdetector.nl
http://www.wonen-op-water.nlhttp://www.drijvendwonen.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.woonboot.nlhttp://www.woonbotenmakelaar.nl
http://www.bootklussers.nlhttp://www.arkenbouw.nl


Vraagbaak


Datum: 15-12-2017

woonboot scheef
Datum: 13-12-2017

Luchtbellen
Datum: 11-12-2017

afhouder
Datum: 11-12-2017


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten