Nieuws

22-01-2011 Nieuwe regeling Aalsmeer

Keuze voor bestemmingsplan woonschepen

In Aalsmeer heeft men onderzocht op welke wijze men het beste kon komen tot een integrale regeling voor woonschepen. De conclusie was dat een bestemmingsplan daarvoor het meest geschikt is.
Op 11/01/2011 heeft het college van B&W de Nota van Uitgangspunten voor het Bestemmingsplan Woonschepen vastgesteld, waarin de bouwstenen voor de nieuwe regeling neergelegd zijn. Het nieuwe bestemmingsplan zal van toepassing zijn op alle woonschepen voor permanente bewoning en recreatieschepen in de gemeente.Men heeft enkele jaren geleden besloten verdere toename tegen te gaan van het aantal woonschepen die zorgden voor een toegenomen druk op het kwetsbare gebied van de Westeinderplassen. Er kwamen geen nieuwe ligplaatsen bij en de doelstelling was de vele illegale situaties aan te pakken. Het huidige beleidskader was onvoldoende uitgewerkt om in individuele gevallen richting te kunnen geven aan bestuurlijke besluitvorming. Er waren verschillende regelingen van toepassing op de woonschepen voor permanente bewoning en op recreatieschepen.

Het nieuw op te stellen bestemmingsplan voor woonschepen heeft hoofdzakelijk als doel, de huidige knelpunten bij het verlenen van ligplaatsvergunningen en handhaving daarvan op te lossen. In beginsel zal er geen nieuw beleid worden ontwikkeld. Het belang van het plassengebied en de bovenlanden als landschappelijk waardevol gebied blijft overeind staan. Daarom staat bij de inrichting van de nieuwe regeling niet het woonschip als object centraal, maar de omgeving. Het onderscheid tussen stedelijk of landelijk gebied, landschappelijke inpassing en bescherming van natuurwaarden spelen een belangrijke rol.
 Aan de hand van deze criteria zal het bestemmingsplan eisen stellen aan maatvoering en beeldkwaliteit.

Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat daarbij uiteraard ook rekening gehouden zal worden met gevestigde belangen en woongenot van bewoners en eigenaren van woonschepen.Terug | Archief | Top
http://www.arkenbouw.nlhttp://www.woonbotenmakelaar.nl
http://www.vlotmagazine.nlhttp://www.waterdetector.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.drijvendwonen.nlhttp://www.woonboot.nl
http://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NLhttp://www.bootklussers.nl


Vraagbaak

antwoord Tamara/Hypotheek
Datum: 16-01-2018

nieuwe wet voor woonboten
Datum: 15-01-2018

Gezonken woonboot
Datum: 11-01-2018

Stalen damwand / betonnen bak
Datum: 06-01-2018


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten