Nieuws

30-03-2011 Petitie tegen aangekondigde liggeldverhoging

Aangeboden aan Tweede Kamer commissie

Dinsdag 29 maart 2011 werd aan de Tweede Kamer commissie voor Financiën een petitie aangeboden "Stop ongerechtvaardigde huurprijsverhoging ligplaatsen woonboten".
Acht vertegenwoordigers van locale belangenorganisaties reisden af naar Den Haag om daar een lijst met handtekeningen (opgenomen in een map met toepasselijke omslag) aan te bieden aan de voorzitster van de commissie, Ineke Dezentjé Hamming.


Na een korte toelichting werden de acht woonbootbewoners in de gelegenheid gesteld met de kamerleden van gedachten te wisselen en zodoende hun verontwaardiging en zorg kracht bij te zetten.
Eén van de kernpunten is het beschadigde vertrouwen in de overheid. Ooit werd vastgesteld dat de woonbootbewoners in Nederland voor de woonboten of hun ligplaatsen geen specifieke wettelijke huur- of huurprijsbescherming nodig zouden hebben, omdat de overheid zich als een nette verhuurder zou gedragen. Het vertrouwen bleek echter recent naar mening van vele woonbooteigenaren misplaatst, omdat het RVOB (het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf) zich als een ondernemer van het slechtste soort bleek te gedragen, als een ordinaire huisjesmelker.
Daardoor dreigen vele woonbooteigenaren geconfronteerd te worden met enorme huurverhogingen van vaak zo'n 400 %. Over deze gang van zaken werden al kamervragen gesteld, die nog (met vertraging) door de staatssecretaris beantwoord dienen te worden.


Update: uitzending rtvutrecht.nl 29/03/2011 Terug | Archief | Top
http://www.woonbotenmakelaar.nlhttp://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NL
http://www.wonen-op-water.nlhttp://www.waterdetector.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.bootklussers.nlhttp://www.drijvendwonen.nl
http://www.arkenbouw.nlhttp://www.woonboot.nl


Vraagbaak

Financiering
Datum: 23-11-2017

Overdracht bij leven
Datum: 13-11-2017

Woonboot - videoclip opnames
Datum: 07-11-2017

Wil woonboot bewaren
Datum: 05-11-2017


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten