Nieuws

21-11-2011 Ligplaatsenbeleid Zuid-Holland

Inspraakmogelijkheid op ontwerp GS

In Zuid-Holland hebben Gedeputeerde Staten een ontwerp voor nieuw ligplaatsenbeleid, waarop inspraak mogelijk is. Van 5 december 2011 tot 16 januari 2012 kunnen insprekers reageren op het ontwerp van het nieuwe beleid dat als uitgangspunt heeft dat schepen vlot en veilig over de provinciale vaarwegen kunnen varen.

Op de betreffende vaarwegen is er voor 112 woonschepen een ontheffing of vrijstelling. Er zou sprake zijn van 10 woonschepen die in de vaarstrook of op andere gevaarlijke plaatsen liggen. Daarvan liggen er 3 te dicht bij een brug, deze willen GS actief beëindigen. Met de eigenaren wil de provincie overleggen over een oplossing.
De 7 andere woonschepen kunnen volgens de provincie hun ligplaats behouden en bewoond blijven, tot ze een nieuwe eigenaar krijgen.

In de Rijn ten westen van Leiden en het Additioneel Kanaal tussen Katwijk en Voorschoten kunnen 31 woonschepen voorlopig blijven liggen. Als de scheepvaart daar zal toenemen, kan de provincie het besluit nemen op nieuwe eigenaren geen ontheffing meer te geven voor een ligplaats.
Voor 71 van de 112 woonschepen geldt dat er in de toekomst niets zal veranderen. Ze liggen buiten de vaarstrook en naastgelegen veiligheidsstrook en niet op gevaarlijke punten.

 
 
Update 23/11/2011
 
In een artikel in het Leidsch Dagblad wordt gesteld dat op termijn mogelijk 41 ligplaatsen van woonschepen in de provincie Zuid-Holland geschrapt worden. Daaraan wordt toegevoegd dat de kans groot is dat het overgrote deel daarvan uiteindelijk gewoon kan blijven liggen. Met als voorbeeld dat er zo weinig vrachtverkeer over de Oude Rijn bij Alphen gaat dat de provincie overweegt om de vaarstrook te versmallen om daardoor meer ruimte te creëren voor aan woonboten.

 


Terug | Archief | Top
http://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NLhttp://www.waterdetector.nl
http://www.vlotmagazine.nlhttp://www.drijvendwonen.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.arkenbouw.nlhttp://www.bootklussers.nl
http://www.woonbotenmakelaar.nlhttp://www.woonboot.nl


Vraagbaak

afmeren?
Datum: 21-01-2018

antwoord Tamara/Hypotheek
Datum: 16-01-2018

nieuwe wet voor woonboten
Datum: 15-01-2018

Gezonken woonboot
Datum: 11-01-2018


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten