Nieuws

20-08-2012 Onderzoek rechtsbescherming woonbootbewoners (ligplaatsen)

aanbesteding door minister

Naar aanleiding van een motie van 17 april 2012 met betrekking tot ligplaatsen voor woonboten, heeft minister Liesbeth Spies een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin laat de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties weten dat ze in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie bezig is met de aanbesteding van het onderzoek waarom verzocht werd. Het betreft een onafhankelijk onderzoek naar de rechtsbescherming van woonbootbewoners (met betrekking tot ligplaatsen voor woonboten).
De minister verwacht dat het onderzoek in het najaar van 2012 uitgevoerd kan worden, waarna het resultaat begin 2013 bekend kan zijn.
TEKST BRIEF MINISTER 14 AUGUSTUS 2012:

32 730
Ligplaatsen voor woonboten
Nr. 13
BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 14 augustus 2012
Hierbij bericht ik u omtrent de uitvoering van de motie TK 2011–12, 32 730 nr. 12 waarmee uw Kamer verzocht heeft een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheid om de rechtsbescherming van woonbootbewoners te verbeteren.
Ik ben momenteel in samenwerking met het ministerie van Veiligheid en Justitie bezig met de aanbesteding van een dergelijk onderzoek. Ik verwacht dat het onderzoek dit najaar uitgevoerd kan worden en ik verwacht dat het resultaat u begin 2013, met een beleidsreactie, kan worden toegezonden.
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. W. E. SpiesTEKST MOTIE 17 APRIL 2012:

32 730
Ligplaatsen voor woonboten
Nr. 12
MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN C.S.
Voorgesteld 17 april 2012
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat huurders van woningen en woonwagens in het niet-geliberaliseerde segment vallen onder een wettelijke huurbescherming;
overwegende dat huurders van ligplaatsen voor woonboten een dergelijke bescherming ontberen, hoewel zij in een zeer kwetsbare positie verkeren met het risico van een plotselinge radicale verhoging van de huur, terwijl ligplaatsen schaars zijn en een woonboot zonder ligplaats onverkoopbaar is;
overwegende dat huurders van ligplaatsen bovendien zekerheden ontberen die erfpachters in de regel wel hebben;
van mening dat het wenselijk is dat privaatrechtelijke overeenkomsten met betrekking tot ligplaatsen voor woonboten zo veel mogelijk rechtsbescherming moeten bieden aan de eigenaren van woonboten, zonder overigens de specifieke belangen van de waterbeheerder te schaden;
verzoekt de regering, om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheid om de rechtsbescherming van woonbootbewoners te verbeteren, en daarbij zowel de aard van de huurcontracten als de mogelijkheid van erfpacht te betrekken, alsmede mogelijke aanpassingen van de hiervoor geldende wettelijke kaders,
en gaat over tot de orde van de dag.
Paulus Jansen
Koolmees
Groot
Voortman


Terug | Archief | Top
http://www.woonboot.nlhttp://www.drijvendwonen.nl
http://www.woonbotenmakelaar.nlhttp://www.arkenbouw.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.bootklussers.nlhttp://www.vlotmagazine.nl
http://www.waterdetector.nlhttp://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NL


Vraagbaak

afmeren?
Datum: 21-01-2018

antwoord Tamara/Hypotheek
Datum: 16-01-2018

nieuwe wet voor woonboten
Datum: 15-01-2018

Gezonken woonboot
Datum: 11-01-2018


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten