Nieuws

12-10-2012 Opnieuw bizarre ontwikkeling woonark Mirakel

nu ineens extra onderzoek nodig

De bewoners van de woonark Mirakel in Beneden Leeuwen werden onlangs geconfronteerd met een bericht waarmee de onzekerheid over hun woonark voortduurt.
In 2011 kwamen ze in de problemen na onenigheid met hun buren, met als eindresultaat dat hun woonark weg moest. De aanleiding van de bizarre ontwikkelingen was een bezwaar van buren na de komst van hun nieuwe woonark en de positie die daarmee ingenomen werd, waaraan in de media ruime aandacht besteed is. Daarbij speelde een uitspraak van de Raad van State een rol, over ineens de beoordeling van de woonark aan palen als bouwwerk.
Uiteindelijk is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend, maar in afwachting daarvan mocht de ark niet blijven liggen en werd door de gemeente handhavend opgetreden.

Lange tijd werd gewacht op de reactie op hun aanvraag voor een omgevingsvergunning. Op 10 oktober 2012 kwam een bericht van de gemeente West Maas en Waal, echter niet in de vorm van de lang verwachte omgevingsvergunning, maar als telefonische uitnodiging. De gemeente heeft de bedoeling de bewoners in een gesprek te informeren over de stand van zaken omtrent de aanvraag, wat volgens de eigenaren bijna drie maanden na het verlopen van de behandelingstermijn is.

Aangekondigd is dat de eigenaren José Iping en Karin Swanenberg tijdens het gesprek (gepland op maandag 15/10/2012) van de gemeente een toelichting zullen krijgen op de brief die dan overhandigd zal worden. Er zouden aanvullende gegevens gewenst zijn en vervolgonderzoek op het gebied van onder meer brandveiligheid. Ook zou de woonark moeten voldoen aan de NTA 8111, een "Nederlandse Technische Afspraak" van oktober 2011.
Op de website woonbootmirakelmoetblijven.nl is te lezen dat de dames verbijsterd zijn:
"Een jaar na de uitspraak van de Raad van State constateert de gemeente dat de boot een bouwwerk is. Dat is precies wat de uitspraak van de RvS behelst! Half januari 2012 hadden ze alle gegevens waar ze ons om hebben gevraagd. En bijna 9 maanden later kunnen ze ons niet méér vertellen dan dat ze ten gevolge van de ingediende zienswijzen nog meer gegevens nodig hebben om te kunnen toetsen!"

Swanenberg en Iping betwijfelen of ze inderdaad móeten voldoen aan de gestelde voorwaarden: "Die richtlijn NTA (Nederlandse Technische Afspraak) 8111 is een soort van NEN-norm in een simpele vorm. NEN-normen zijn bedoeld om  beoordeling van en afspraken over onder meer bouwwerken gemakkelijker te maken, maar hebben geen wettelijke status als bindende voorwaarde. De 8111 is ontwikkeld om zoveel mogelijk ondervonden knelpunten bij drijvend bouwen weg te nemen. Deze NTA kan dus dienst doen als basis voor gesprek, maar niet als voorschrift worden gehanteerd".

Bij het gesprek met de gemeente zal ook de raadsman van de bewoners van de Mirakel aanwezig zijn.
 


Terug | Archief | Top
http://www.woonbotenmakelaar.nlhttp://www.waterdetector.nl
http://www.arkenbouw.nlhttp://www.bootklussers.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.drijvendwonen.nlhttp://www.woonboot.nl
http://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NLhttp://www.wonen-op-water.nl


Vraagbaak


Datum: 15-12-2017

woonboot scheef
Datum: 13-12-2017

Luchtbellen
Datum: 11-12-2017

afhouder
Datum: 11-12-2017


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten