Nieuws

15-12-2012 Twee jaar wachten op vergunning woonboot Amsterdam

vanwege onduidelijkheid status beugels aan palen

In Amsterdam stapten bewoners naar de gemeentelijke ombudsman, nadat na bijna twee jaar nog geen beslissing genomen was over hun aanvraag. De woonboot ligt net als de vorige woonboot met beugels aan palen afgemeerd. Daardoor ligt de woonboot stabieler dan met kabels of touwen. De aanvraag werd ingediend bij Waternet, waarvan geen beslissing op de aanvraag ontvangen werd.
Na bijna twee jaar wachten deed de ingeschakelde ombudsman navraag bij Waternet.

Waternet blijkt gewacht te hebben met het nemen van een beslissing, omdat door ontwikkelingen in de rechtspraak niet duidelijk is hoe omgegaan moet worden met woonboten die met beugels aan palen afgemeerd zijn. Op grond van uitspraken van de Raad van State zou een woonboot die met een beugel aan een paal is afgemeerd, beschouwd moeten worden als een bouwwerk. Daarvoor zou een omgevingsvergunning (bouwvergunning) moet worden aangevraagd. Dit zou verder volgens Waternet betekenen dat er geen ligplaatsvergunning kan worden afgegeven.
Volgens Waternet zal een woonboot in de praktijk nooit in aanmerking komen voor een omgevingsvergunning, omdat niet aan de eisen van het Bouwbesluit kan worden voldaan. In Amsterdam liggen vele woonboten met beugels aan palen, die wat betreft het verlenen van een ligplaatsvergunning sinds 2010 tussen wal en schip vallen.
Waternet is met deze situatie niet gelukkig en geeft aan dat aanpassing van de Verordening op het binnenwater waarschijnlijk geen uitkomst zal bieden en dat de kwestie op landelijk niveau aangepakt moet worden.

De ombudsman acht het niet onbegrijpelijk dat Waternet de ontwikkelingen in de rechtspraak heeft willen afwachten. Wel hadden de bewoners van de woonboot hierover tijdig geïnformeerd moeten worden en had Waternet toestemming aan hen moeten vragen voor het verlengen van de beslistermijn. Door Waternet wordt erkend dat ze niet goed geïnformeerd zijn over de ontwikkelingen.

Overigens heeft de ombudsman in zijn rapport een aanbeveling opgenomen. Hij verzoekt de wethouder Waterbeheer de juridische problematiek bij de verlening van ligplaatsvergunningen aan woonboten die afgemeerd liggen met een beugel, bij de hiervoor verantwoordelijke bewindslieden aan de orde te stellen.Terug | Archief | Top
http://www.woonbotenmakelaar.nlhttp://www.bootklussers.nl
http://www.woonboot.nlhttp://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NL


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.waterdetector.nlhttp://www.drijvendwonen.nl
http://www.arkenbouw.nlhttp://www.wonen-op-water.nl


Vraagbaak

Financiering
Datum: 23-11-2017

Overdracht bij leven
Datum: 13-11-2017

Woonboot - videoclip opnames
Datum: 07-11-2017

Wil woonboot bewaren
Datum: 05-11-2017


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten