Nieuws

13-07-2013 Twijfelachtige uitspraak rechtbank

woonboten Amsterdam zijn bouwwerken?

Eind juni 2013 bepaalde de rechbank in Amsterdam dat woonboten in Amsterdam beschouwd moeten worden als bouwwerken. Een opmerkelijke uitspraak, die gedaan werd nadat een verbouwingsvergunning verleend werd voor het plaatsen van nieuwe ramen en het aanbrengen van een sedumdak. Volgens de rechter had er sprake moeten zijn van het volgen van een procedure voor een omgevingsvergunning.

In Amsterdam geldt de Verordening op het binnenwater, waarin een woonboot gedefinieerd is in 2.2.1.a:
"woonboot: een vaartuig, daaronder begrepen een object te water, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt als of is bestemd tot woonverblijf, niet zijnde een object dat valt onder de Woningwet;"
 
In de verordening wordt onderscheid gemaakt tussen woonboten en drijvende objecten die waterwoningen genoemd worden, waarover te lezen is:
"In de definitie is een afbakening toegevoegd richting de Woningwet. Op IJburg worden namelijk zgn. waterwoningen gerealiseerd. Een waterwoning is een volledig drijvende woning die nimmer bestemd is (geweest) om te varen en enkel horizontaal en vertikaal mee drijft met het waterpeil. Bepaald is dat deze woningen onder de Woningwet vallen. Om dubbelloop tussen de VOB en de Woningwet te vermijden is deze afbakening aan de definitie toegevoegd."

Bij de uitspraak worden vraagtekens geplaatst, vanwege eerdere uitspraken en overheidsinformatie met betrekking tot dit onderwerp.

Bronnen (onder meer): Omgevingsweb 09/07/2013tekst 
 
Verordening op het binnenwater: decentrale.regelgeving.overheid.nl 

Handreiking van VROM-Inspectie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:
 
 
 
 
 
 


Terug | Archief | Top
http://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NLhttp://www.waterdetector.nl
http://www.vlotmagazine.nlhttp://www.bootklussers.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.woonbotenmakelaar.nlhttp://www.woonboot.nl
http://www.arkenbouw.nlhttp://www.drijvendwonen.nl


Vraagbaak

afmeren?
Datum: 21-01-2018

antwoord Tamara/Hypotheek
Datum: 16-01-2018

nieuwe wet voor woonboten
Datum: 15-01-2018

Gezonken woonboot
Datum: 11-01-2018


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten