Nieuws

31-12-2013 Nieuw beleid woonboten Aalsmeer

instemming van gemeenteraad

 

Raad Aalsmeer steunt nieuw beleid woonarken

Gepubliceerd op: 30 december 2013
‘Een historische besluit’, zo wordt door ingewijden de raadsbrede steun van de gemeenteraad van Aalsmeer voor het nieuwe woonarkenbeleid genoemd.
Na jaren van onduidelijkheid voor woonarkbewoners en eigenaren is er sinds 19 december 2013 duidelijkheid over zowel beleid als regelgeving. 
Om deze duidelijkheid te bewerkstelligen heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het bestemmingsplan ‘Woonarken’; het Beeldkwaliteitplan Woonarken en een Woonarkenverordening. 

‘We zijn er groos mee’, aldus CDA-er Epko Buskermolen in de woorden van de afwezige Ton Smit tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 december. Hij was met zijn partij bijzonder tevreden over het in zijn ogen ‘goed onderbouwde bestemmingsplan’ op basis waarvan nu duidelijke handhaving mogelijk is. Zijn collega van Aalsmeerse Belangen (AB), Danny Tol bleek al even tevreden over de genomen stap: ‘Van chaos naar eenduidig beleid’ en ‘dit doet recht aan rechtsgelijkheid’. Wim Spaargaren van de VVD keek terug op de gestrande pogingen in het verleden en hoopt dat de uitvoering deze keer wel lukt. Pact Aalsmeer keek vooral naar de toekomst en Willem Kikkert roept het college en de wethouder op om de handhaving vanaf nu ‘niet meer uit de klauw te laten lopen’.
Planologische verankerd

Alle betrokkenen deelden de mening dat met het aangenomen beleid er eindelijk sprake is van een heldere en werkbare regeling voor de eigenaren en bewoners van woonarken. Het nieuwe beleid is in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en respecteert de bestaande rechten en belangen. De raad van Aalsmeer vond het vooral van groot belang dat de rechten van arkenbezitters nu ook planologisch verankerd zijn. Hiermee wordt met name gedoeld op de overeenstemming met regelgeving rondom Schiphol en de aanstaande aanscherping van het nog strengere Luchthavenindelingbesluit (LIB), eenduidige maatvoering en locatiebepaling. Voor de gemeente is het voordeel dat bijvoorbeeld aanvragen voor ligplaatsvergunningen nu eenduidiger beoordeeld kunnen worden. Met de nieuwe regelgeving, zo is de algemene verwachting, kan voortaan ook beter worden gehandhaafd.

De nieuwe woonarkenverordening is direct na vaststelling in de raad in werking getreden en zal voortaan de grondslag vormen om ligplaatsvergunningen te verlenen.


Terug | Archief | Top
http://www.woonbotenmakelaar.nlhttp://www.arkenbouw.nl
http://www.vlotmagazine.nlhttp://www.drijvendwonen.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NLhttp://www.bootklussers.nl
http://www.woonboot.nlhttp://www.waterdetector.nl


Vraagbaak

Met spoed geld nodig? Wij helpen u verder!
Datum: 17-01-2018

antwoord Tamara/Hypotheek
Datum: 16-01-2018

nieuwe wet voor woonboten
Datum: 15-01-2018

Gezonken woonboot
Datum: 11-01-2018


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten