Nieuws

06-01-2014 Baggerwerkzaamheden Vecht Utrecht gestart

woonboten binnenkort naar tijdelijke ligplaatsen

Al lange tijd wordt gebaggerd in de Vecht, uit de rivier wordt een grote hoeveelheid vervuild slib verwijderd. Dit wordt geregeld door Waternet, voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
Op de vroege ochtend van 6 januari 2014 werd gestart met de werkzaamheden in het deel van de gemeente Utrecht, langs onder meer de Vechtdijk. In dat deel van de Vecht zal tegelijk met het baggeren de beschoeiing vervangen worden, waarvoor de gemeente zal zorgen.

De langs de Vechtdijk circa veertig aanwezige woonboten zullen tijdens het vervangen groepsgewijs van hun ligplaatsen verplaatst worden naar een locatie waar ze circa twee weken zullen blijven. Ook bij enkele woonboten aan de overzijde van de Vecht, aan de Fortlaan, zal dat het geval zijn. De oude houten beschoeiing zal verwijderd worden en vervangen door kunststof profieldelen. De voorbereidingen vonden plaats in overleg met de bewoners. Aanwezige vlonders, toegangsbruggen en dergelijke zullen door de aannemer verwijderd worden. Na afloop zal alles in oude staat terug gebracht worden.

Op de tijdelijke ligplaatsen zullen de woonboten aangesloten worden op alle noodzakelijke voorzieningen, zoals elektriciteit, gas, water en internet. Ook zullen voorzieningen getroffen worden voor aansluiting op de riolering of een andere vorm van de afvoer en verwerking van afvalwater.

Zoals het er nu uitziet, zullen de eerste woonboten in februari verplaatst worden. In de tussentijd wordt al gebaggerd in de vaargeul. Daarna zal gebaggerd worden op de plaatsen die tijdelijk vrij zullen zijn bij afwezigheid van de woonboten.

Na afloop zullen de woonboten weer per groepje terugkeren naar hun ligplaatsen. De bestaande afmeervoorzieningen mogen niet meer gebruikt worden, indien palen achter of in de oude beschoeiing aanwezig waren. De gemeente zorgt voor nieuwe stalen palen die in het water voor de beschoeiing geplaatst worden. Naar keuze van de eigenaren kunnen de woonboten met stangen of met beugels daaraan afgemeerd worden.

Na afloop zullen de tijdelijke ligplaatsen weer opgeheven worden. Volgens planning zullen de werkzaamheden in mei 2014 afgerond zijn.

 

Foto © Woonbotenland Terug | Archief | Top
http://www.wonen-op-water.nlhttp://www.bootklussers.nl
http://www.waterdetector.nlhttp://www.drijvendwonen.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.woonbotenmakelaar.nlhttp://www.woonboot.nl
http://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NLhttp://www.arkenbouw.nl


Vraagbaak

Brandstofgeur
Datum: 18-12-2017


Datum: 15-12-2017

woonboot scheef
Datum: 13-12-2017

Luchtbellen
Datum: 11-12-2017


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten