Nieuws

28-05-2014 Onduidelijkheid over woonboot als bouwwerk

een oplossing wordt gezocht

Nadat op 16 april 2014 de Raad van State een uitspraak deed met betrekking tot een woonboot in Amsterdam, is er onduidelijkheid ontstaan over de status van woonboten. Eerder was er een uitspraak waaruit afgeleid kon worden dat in een bepaalde situatie een woonboot als bouwwerk gezien kon worden. Indien de woonboot op een specifieke manier verbonden was met beugels aan palen, dan kon er sprake zijn van een bouwwerk. Met de uitspraak van 16/04/2014 bepaalde de Raad van State dat de wijze van afmeren niet van belang is, de woonboot werd ongeacht de afmeersituatie gezien als bouwwerk in de zin van de Woningwet.

Daaraan verbonden is dat in de betreffende situatie er een omgevingsvergunning nodig is. Met als gevolg dat de woonboot dient te voldoen aan de eisen in het bouwbesluit. De meeste woonboten kunnen niet voldoen aan die eisen, onder meer omdat de locale regels (met name de afmetingen) daarop niet zijn afgestemd. In het Bouwbesluit 2012 is in de toelichting aangegeven dat een woonschip of woonark geen bouwwerk is in de zin van de Woningwet.
De Raad van State heeft aangegeven dat deze opmerking niet beslissend is voor het oordeel over de vraag of een woonboot al dan niet een bouwwerk is, omdat deze slechts in de toelichting is opgenomen, terwijl ook de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) geen bepaling bevat die een woonboot uitzondert van het toepassingsbereik ervan, ook niet in verbinding met het Bouwbesluit.

De uitspraak is gekomen toevallig kort nadat vijf advocaten die veel met woonbootzaken te maken hebben een artikel schreven "Besluiteloosheid rond het bouwbesluit - Bouwbesluit 2012 van toepassing op woonboten?".
Al vaker is er vanuit diverse hoeken aangegeven dat er iets gedaan moet worden aan de onduidelijkheid over de vraag of een woonboot een bouwwerk is in de zin van de Woningwet. En als dat het geval is, dat dan het bouwbesluit niet zomaar van toepassing is, maar er gewerkt dient te worden met een aangepast deel daarvan.

Afhankelijk van onder meer de lokale regelgeving kan de uitspraak op de ene of andere wijze gevolgen hebben. Het onderwerp heeft landelijk de aandacht, verwacht wordt dat er spoedig gewerkt kan worden aan een oplossing van de situatie die ontstaan is.

Bronnen:
 
 


Terug | Archief | Top
http://www.wonen-op-water.nlhttp://www.waterdetector.nl
http://www.woonboot.nlhttp://www.arkenbouw.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.woonbotenmakelaar.nlhttp://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NL
http://www.bootklussers.nlhttp://www.drijvendwonen.nl


Vraagbaak

woonboot scheef
Datum: 13-12-2017

Luchtbellen
Datum: 11-12-2017

afhouder
Datum: 11-12-2017

Afmeersysteem woonboot.
Datum: 10-12-2017


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten