Nieuws

26-06-2014 Minister Blok reageert op kamervragen uitspraak Raad van State

over woonboten als bouwwerk

Nadat op 16 april 2014 de Raad van State een uitspraak deed met betrekking tot een woonboot in Amsterdam, is er onduidelijkheid ontstaan over de status van woonboten. Door de uitspraak is er sprake van woonboten die bouwwerken zijn.
Op schriftelijke vragen die door het lid Albert de Vries (PvdA) zijn gesteld over de uitspraak (ingezonden 5 juni 2014) reageerde op 24 juni 2014 minister Blok.

De minister voor Wonen en Rijksdienst deelt de constatering dat de Raad van State in haar uitspraken door de jaren heen meer gewicht geeft aan het criterium ‘ter plaatse functioneren’, waardoor nu een woonboot standaard als bouwwerk wordt geclassificeerd.
Mede naar aanleiding van een brief van het gemeentebestuur van Amsterdam van 2 juni 2014, waarin om wetswijziging wordt gevraagd, is hij samen met de minister van Infrastructuur en Milieu in overleg met betrokken partijen (VNG, een aantal betrokken gemeenten en de Landelijke Woonboten Organisatie LWO) om te bezien op welke wijze wet- en regelgeving dient te worden aangepast naar aanleiding van deze uitspraak. Zijn vertrekpunt daarbij is het door de gemeente Amsterdam gedane voorstel om bestaande drijvende objecten via overgangsrecht in stand te houden zonder omgevingsvergunning en zonder eisen vanuit het Bouwbesluit, drijvende objecten die van origine boten zijn maar in de loop van de tijd een andere functie hebben gekregen niet te beschouwen als bouwwerken, en voor de nieuw te bouwen watervilla’s, woonarken en scharken in het Bouwbesluit 2012 een aantal specifieke voorschriften op te nemen. Hij verwacht het voorstel voor de daarvoor benodigde wetswijziging eind 2014 naar de Tweede Kamer te sturen. Terug | Archief | Top
http://www.waterdetector.nlhttp://www.bootklussers.nl
http://www.drijvendwonen.nlhttp://www.woonbotenmakelaar.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.woonboot.nlhttp://www.arkenbouw.nl
http://www.wonen-op-water.nlhttp://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NL


Vraagbaak


Datum: 15-12-2017

woonboot scheef
Datum: 13-12-2017

Luchtbellen
Datum: 11-12-2017

afhouder
Datum: 11-12-2017


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten