Nieuws

17-01-2015 Uitspraak Raad van State

geen tegemoetkoming planschade voor eigenaar woonboot als roerende zaak

In 2012 heeft het college van de gemeente Haarlem een aanvraag om een tegemoetkoming in planschade van de eigenaar van een woonboot afgewezen. De eigenaar heeft de aanvraag ingediend om een tegemoetkoming in de planschade, vanwege de inwerkingtreding van het bestemmingsplan Land in Zicht. Als reden werd aangegeven dat het bestemmingsplan het mogelijk heeft gemaakt op een nabij de ligplaats gelegen terrein hoogbouw te realiseren en dit de waarde van het woonschip heeft verminderd.

Nadat de aanvraag afgewezen werd, eindigden de partijen uiteindelijk bij de Raad van State. Op 14 januai 2015 volgde een uitspraak en trok de eigenaar van de woonboot aan het kortste eind.

Op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening kent het college van B&W op grond van een aanvraag een tegemoetkoning in planschade toe, indien het inkomensderving of waardevermindering van een onroerende zaak betreft.
De betreffende aanvraag werd afgewezen, omdat naar oordeel van het college het woonschip geen onroerende zaak is. Het woonschip is niet duurzaam met de bodem of de oever verenigd en derhalve, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 15 januari 2010 in zaak nr. 07/13305 (ECLI:NL:HR:2010:BK9136), geen onroerende zaak in de zin van artikel 3:3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek. Zodat voor de gestelde planschade niet op de voet van artikel 6.1 van de Wro een tegemoetkoming kan worden toegekend.

De eigenaar van de woonboot (die met stalen beugels aan meerpalen afgemeerd is) ging tegen de afwijzing door het college in beroep, op meerdere punten. De Raad van State stelde uiteindelijk het college in het gelijk. Zo is te lezen:

"Daargelaten of woonschepen gelijk zijn aan de met de bodem verenigde woonhuizen, bestaat voor het bij wet gemaakte onderscheid tussen roerende en onroerende zaken, gelet op het doel van de planschaderegeling, een objectieve en redelijke rechtvaardiging. Anders dan een onroerende zaak, kan een roerende zaak, zoals een woonschip, buiten de invloedssfeer van de planologische ontwikkeling worden verplaatst, zodat die ontwikkeling geen betekenis meer heeft voor de waarde van de betrokken roerende zaak. Indien geen rekening wordt gehouden met de mogelijkheid dat de betrokken roerende zaak wordt verplaatst, zou dat ertoe kunnen leiden dat de aanvrager een vergoeding ontvangt voor schade, die hij, nadat hij de betrokken roerende zaak heeft verplaatst, niet lijdt. Het college heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de in voormelde verdragsbepalingen neergelegde discriminatieverboden niet zijn geschonden."

 
Uitspraak 201401781/1/A2 


Terug | Archief | Top
http://www.bootklussers.nlhttp://www.woonboot.nl
http://www.vlotmagazine.nlhttp://www.drijvendwonen.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.arkenbouw.nlhttp://www.waterdetector.nl
http://www.woonbotenmakelaar.nlhttp://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NL


Vraagbaak

afmeren?
Datum: 21-01-2018

antwoord Tamara/Hypotheek
Datum: 16-01-2018

nieuwe wet voor woonboten
Datum: 15-01-2018

Gezonken woonboot
Datum: 11-01-2018


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten