Nieuws

24-03-2015 Nieuw bestuur Landelijke Woonboten Organisatie

gekozen tijdens algemene ledenvergadering

Jaarlijks vindt in maart de algemene ledenvergadering van de Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) plaats, in 2015 gebeurde dat op 22 maart. In het algemeen worden de vergaderingen bezocht door een gering aantal mensen, dit jaar was het aantal aanwezigen veel groter. Waarschijnlijk was dit het gevolg van de gang van zaken na de vorige algemene ledenvergadering.
Tijdens en na de vergadering van 23 maart 2014 lieten leden blijken dat ze zich zorgen maakten om de toekomst van de LWO en werd een werkgroep opgericht. In de loop van het jaar werden door de twee overgebleven bestuursleden zeven leden (onder wie de vijf werkgroepleden) buiten spel gezet door hen te schorsen.

Tijdens de ledenvergadering van 2015 was de schorsing een agendapunt, nadat de leden die zitting hadden in de werkgroep in beroep gingen. Na een langdurige behandeling van het punt werd door stemming de schorsing van de betreffende leden ongedaan gemaakt.

Na vele jaren zoeken naar nieuwe bestuursleden was tijdens deze vergadering het moment dat er kandidaat bestuursleden waren. Het gevolg was dat Liesbeth Koning en Max Noordhoek gekozen werden en samen met de herkozen Gery Zeilstra het nieuwe bestuur vormen. Aftredend was Eric Blaauw, die na 21 jaar inzet in de LWO afscheid genomen heeft.

Er waren nog twee andere leden die lieten weten beschikbaar te zijn voor een bestuursfunctie. Tijdens een spoedig door het bestuur te organiseren volgende ledenvergadering zal er over hen gestemd worden. Tijdens die vergadering zal uitwerking van inhoudelijk beleid het belangrijkste agendapunt zijn.

Informatie: website LWO 


Terug | Archief | Top
http://www.drijvendwonen.nlhttp://www.wonen-op-water.nl
http://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NLhttp://www.waterdetector.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.bootklussers.nlhttp://www.woonbotenmakelaar.nl
http://www.arkenbouw.nlhttp://www.woonboot.nl


Vraagbaak

Financiering
Datum: 23-11-2017

Overdracht bij leven
Datum: 13-11-2017

Woonboot - videoclip opnames
Datum: 07-11-2017

Wil woonboot bewaren
Datum: 05-11-2017


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten