Nieuws

28-10-2016 Reacties op consultatieversie wetsvoorstel invoering huurbescherming

voor huurders van ligplaatsen woonboten

Met als einddatum 28/10/2016 was het mogelijk te reageren op de consultatieversie van het wetsvoorstel “Wet verbeteren huurbescherming voor huurders van ligplaatsen”.

Dit wetsvoorstel regelt dat aan huurders van ligplaatsen een gelijkwaardige huurbescherming wordt toegekend als aan huurders van woningen op de wal.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt zijn:
- woonbootbewoners die een ligplaats huren
- verhuurders van ligplaatsen

Het verwachte effect van de regeling is dat aan huurders van ligplaatsen een gelijkwaardige huurbescherming toegekend wordt als aan huurders van woningen op de wal.

Het doel van de consultatie is dat belanghebbenden geïnformeerd worden over de voorgenomen wijzigingen en iedereen de mogelijkheid geboden wordt hierop te reageren.

Partijen kunnen op het gehele conceptwetsvoorstel en de Memorie van Toelichting reageren. 

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.


Reactie zijn te downloaden via: internetconsultatie.nl Reacties 


Terug | Archief | Top
http://www.arkenbouw.nlhttp://www.woonbotenmakelaar.nl
http://www.wonen-op-water.nlhttp://www.drijvendwonen.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.woonboot.nlhttp://www.waterdetector.nl
http://www.bootklussers.nlhttp://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NL


Vraagbaak

Brandstofgeur
Datum: 18-12-2017


Datum: 15-12-2017

woonboot scheef
Datum: 13-12-2017

Luchtbellen
Datum: 11-12-2017


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten