Nieuws

28-12-2016 Geertruidenberg zoekt historische woonschepen

plaats voor minstens vijf schepen

De gemeente Geertruidenberg is op zoek naar een aantal historische woonschepen. Er zijn minstens vijf ligplaatsen beschikbaar aan de Timmersteekade. De gemeente wil inwoners en bezoekers de historie van de stad laten zien en beleven. 

De historische woonschepen kunnen aanmeren aan de Timmersteekade en mogen bewoond worden. Bij voorkeur zullen de schepen een historische relatie met de gemeente hebben en een schipper die bezoekers graag informeert over de historie. Het plan met de historische schepen is onderdeel van het ‘Programma Donge-oevers’. Dit programma heeft tot doel zowel de leefbaarheid als de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van de gemeente te vergroten.

 
 
De gemeente heeft criteria opgesteld, als volgt.

//////////

Om in aanmerking te kunnen komen voor een ligplaats voor een historisch (woon)schip aan de Timmersteekade, gelden de onderstaande criteria:

> Het schip is ouder dan 50 jaar en moet kunnen varen. De maximale lengte van het schip bedraagt 30 meter. De maximale breedte is 6 meter. De maximale hoogte bedraagt 2,50 meter gemeten vanaf de waterlijn, met uitzondering van de stuurhut;

> Het schip voldoet in sterke of in betekenende mate aan de beoordelingscriteria, te weten:

a. Lokaal (cultuurhistorisch) belang. Het schip heeft een belangrijke plaats in de plaatselijke of regionale scheepvaartgeschiedenis, heeft vroeger de wateren rond de gemeente Geertruidenberg bevaren, is van een type dat in en rond de gemeente Geertruidenberg voorkwam en is bij voorkeur gebouwd op één van de scheepswerven in de gemeente;
b. Esthetische kwaliteiten en gaafheid. Het schip is van belang vanwege de gaafheid van het exterieur en/of interieur, typerend voor een bepaalde stijl of scheepstype of een functionele en/of typologische ontwikkeling. Het schip bezit bijzondere esthetische kwaliteiten (ruimtelijke indeling, verhoudingen van romp en opbouw of zeldzame detaillering, materiaal- en kleurgebruik), heeft een bijzonder of zeldzaam interieur/exterieur of bevat bijzondere en zeldzame onderdelen in het interieur dan wel exterieur.
c. Wijzigingen aan het schip, in verband met het gebruik ervan, moeten in redelijke mate harmoniëren met het oorspronkelijke uiterlijk van het schip.
d. De esthetische kwaliteiten en gaafheid moeten na de gedane aanpassingen aan het schip zodanig zijn dat de visuele uitstraling van het schip op een afstand van 50 meter zo is dat er nog steeds sprake is van een historisch schip.
e. Documentatie en presentatie. De bouw en latere verbouwingen zijn behoorlijk gedocumenteerd. Opvolgende eigenaars zijn bekend en zij of hun nagelaten betrekkingen zijn over het schip bevraagd. Het gebruik van het schip door de tijd heen is bekend en gedocumenteerd. Er is historisch beeldmateriaal verzameld en archiefonderzoek gedaan.
f. Er is een op het publiek gerichte samenvatting van de documentatie die ook daadwerkelijk wordt gepresenteerd;
g. Er wordt gestreefd naar een zoveel mogelijk gevarieerd aantal typen historische woonschepen;
h. Indien een eigenaar van een historisch schip een aanvraag voor een ligplaatsvergunning indient en het historisch schip qua uitstraling beter past binnen de gevarieerdheid van schepen en zodoende bijdraagt aan het verhogen van de kwaliteit van het totaal aan historische (woon)schepen kan aan de eigenaar, op basis van een advies van eerder vermelde partijen (art. 12, lid 4) een ligplaatsvergunning worden verstrekt.

Voordat een ligplaatsvergunning voor een historisch (woon)schip wordt afgegeven, wordt door het college een advies opgevraagd bij de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig, de Oudheidkundige Kring Geertruidenberg en de Stichting Veers Erfgoed. 


Terug | Archief | Top
http://www.waterdetector.nlhttp://www.bootklussers.nl
http://www.woonbotenmakelaar.nlhttp://www.wonen-op-water.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.arkenbouw.nlhttp://www.drijvendwonen.nl
http://www.woonboot.nlhttp://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NL


Vraagbaak

Financiering
Datum: 23-11-2017

Overdracht bij leven
Datum: 13-11-2017

Woonboot - videoclip opnames
Datum: 07-11-2017

Wil woonboot bewaren
Datum: 05-11-2017


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten