Nieuws

24-01-2017 Mr. Frank Visser rijdt visite

bij woonark in Amsterdam

Mr. Frank Visser is een bekende TV-persoonlijkheid. Voorheen was hij bekend als de Rijdende Rechter, later stapte hij over naar SBS6 met het programma 'Mr. Frank Visser doet uitspraak'. In deze programma's bezocht hij partijen met conflicten, hij luisterde naar beide partijen en deed uitspraken, waaraan de betreffende partijen zich dienden te houden.

Sinds kort is er het programma 'Mr. Frank Visser rijdt visite'. De opzet is anders, hij luistert naar één van de partijen en hij doet geen uitspraak. Hij gaat bij mensen op bezoek en luistert naar hun verhaal. Daarna geeft hij hen advies.

Op 23 januari 2017 was te zien dat hij op bezoek ging bij de familie Veerkamp, in Nederland bekend van TV. Ooit kwamen ze een tijdje op televisie in een vast onderdeel in het NCRV-programma Man bij Hond. Later stapten ze over naar het commerciële SBS6, waar ze bekend werden als 'de Veerkampjes'.

In 2002 kochten ze een oude woonboot in Amsterdam, voor zo'n 170.000 euro. Het bedrag was zoals destijds gewoonlijk gesplitst, er werd een bedrag van circa 150.000 euro betaald voor de rechten op de ligplaats. Zoals bijna overal in Amsterdam en de rest van het land werd men geen eigenaar van de ligplaats, maar werd een bedrag betaald voor overname van het recht op de ligplaats. De familie Veerkamp zegt echter in de veronderstelling geweest te zijn de ligplaats in eigendom overgenomen te hebben.

In 2005 werd door de gemeente een wijziging van de situatie rond hun ligplaats aangekondigd, ze lieten vervolgens snel een nieuwe woonark bouwen die voor 1 januari 2006 op de ligplaats moest liggen. Als dat op tijd gebeurde mocht het nog net een grote woonark met twee woonlagen zijn. Het was een uitdaging voor de arkenbouwer, het spektakel van de bouw van de ark was destijds op TV te volgen. De nieuwe grote ark werd gebouwd, de oude woonboot werd zonder rechten op de ligplaats verkocht en de nieuwe ark werd op tijd op de ligplaats afgemeerd.

Na eerdere pogingen wendde de familie zich recent opnieuw tot Mr. Frank Visser, nu vanwege de mogelijkheden van het programma waarin hij visite rijdt. De aanleiding is de grenscorrectie die er geweest is vlak bij hun woonark. De grens is verschoven, voorheen lag de ark in de gemeente Ouder Amstel, daarna in de gemeente Amsterdam. De grensaanspassing heeft gevolgen, in Amsterdam mag een woonboot niet onder een brug liggen, ze ontvingen het bericht dat hun woonark naar een andere ligplaats verplaatst moet worden. De woonark ligt van oudsher onder een brede brug, nu moet de ark naar een officiële ligplaats op een locatie een eindje verderop.

De familie Veerkamp is het niet eens met de verplichte verplaatsing. Er zijn kosten mee gemoeid en overigens wordt in het verhaal genoemd dat ze met het betalen destijds van een bedrag voor de rechten op de ligplaats gebakken lucht gekocht zouden hebben, omdat ze zeggen te denken dat ze de ligplaats in eigendom kregen.

Tijdens de uitzending geeft Mr. Frank Visser zijn mening over de gang van zaken. Hij spreekt zijn verbazing uit en pakt de leveringsakte uit 2002 erbij. Hij leest daarin dat ze hebben gekocht: de oude woonboot en daarbij de "rechten op de ligplaats". Opvallend is dat hij niet wijst op het verschil dat duidelijk is tussen het kopen van rechten op een ligplaats en het kopen van een ligplaats in eigendom als kadstraal perceel.

 
Met de gemeentelijke ingreep zal de familie Veerkamp niet een ligplaats kwijtraken, maar een ligplaats op een andere plek voor hun ark krijgen. In de uitzending wordt genoemd dat de volgende plek op basis van erfpacht zal zijn. De Veerkampjes vinden de plek bovendien nadelig ten opzichte van de huidige ligplaats, onder meer omdat er geen tuin zal zijn. Er wordt niet bekeken wat het effect zal zijn met betrekking tot de waarde op een nieuwe locatie, ten opzichte van de oude ligplaats onder een brug.De situatie uit 2002 is inmiddels verjaard en met betrekking tot de huidige verplaatsing door de gemeente Amsterdam laat Mr. Frank Visser weten dat er juridisch geen speld tussen te krijgen is. Hij vindt echter dat het niet deugt, dat door de verandering van een gemeentegrens mensen op kosten gejaagd worden. Hij benoemt het als bureaucratische waanzin. Hij adviseert Ton en Hanny Veerkamp om naar de locale ombudsman te gaan.
 
Waar voorheen in programma's met beide partijen gesproken werd en een uitspraak gedaan werd, is nu duidelijk dat er geen sprake is van hoor en wederhoor. Bij dit item werd onjuiste/onvolledige informatie gegeven in een sfeer die gericht leek op sensatie in plaats van op waarheidsvinding.

De uitzending is terug te kijken: sbs6.nl Terug | Archief | Top
http://www.woonbotenmakelaar.nlhttp://www.wonen-op-water.nl
http://www.waterdetector.nlhttp://www.bootklussers.nl


Nieuws

Woonbotenland wordt verbouwd
Datum: 01-09-2017
Binnenkort komt de nieuwe versie online
Lees verder...

Wateroverlast in woonboot Voorschoten
Datum: 12-06-2017
slachtoffer naar ziekenhuis
Lees verder...

Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten
Datum: 10-06-2017
vanaf 1 januari 2018
Lees verder...

Archief >>

http://www.drijvendwonen.nlhttp://www.arkenbouw.nl
http://www.woonboot.nlhttp://www.duursma.info/index.php?page=woonboot-taxatie-bouwkundige-keuring&hl=nl_NL


Vraagbaak

Brandstofgeur
Datum: 18-12-2017


Datum: 15-12-2017

woonboot scheef
Datum: 13-12-2017

Luchtbellen
Datum: 11-12-2017


Advertentiebeheer

Gebruikersnaam:

Wachtwoord:


Registreren - Wachtwoord vergeten